• Posty

  Przypominamy !!!

  Że wraz z nowym rokiem 2021 zaczyna ponownie obowiązywać 30 dniowy termin na zarejestrowanie oraz zgłoszenie sprzedaży samochodu.  Auta zakupione przed 2021 rokiem mają wydłużony termin rejestracji oraz zgłoszenia sprzedaży do 6 miesięcy.   

 • Posty

  Rejestracja pojazdów – zmiany w przepisach od 01.01.2020

  Od 01.01.2020 zaczęły obowiązywać zmiany do ustawy z dnia 19 lipca  2019  które  wprowadzają kary za brak rejestracji pojazdu pojazdu w ciągu 30 dni od jego nabycia. Ustawa ta nakłada obowiązek rejestracji ( przerejestrowania) pojazdu sprowadzonego z terytorium Unii Europejskiej w ciągu 30 dni od jego nabycia. Również właściciel pojazdu zarejestrowanego w Polsce jest zobowiązany do zawiadomienia starosty w terminie 30 dni o zbyciu lub nabyciu pojazdu.   Za niedopełnienie tego obowiązku ustawodawca przewiduje karę pieniężną w wysokości od 200 do 1000 zł. Karę nakładać będzie starosta, a pieniądze trafią do budżetu powiatu.  

 • Posty

  OC – Kary za brak ubezpieczenia

  Wysokość kar za brak OC komunikacyjnego uzależniona jest od kilku czynników: minimalnego wynagrodzenia za płacę, rodzaju pojazdu oraz okresu bez ochrony ubezpieczeniowej. Kary dla poszczególnych pojazdów: samochody osobowe – dwu krotność minimalnego  wynagrodzenia, samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy – trzy krotność minimalnego wynagrodzenia, pozostałe pojazdy – 1/3 minimalnego wynagrodzenia. Procenta kary ze względu na długość braku OC w danym roku: do 3 dni – 20% pełnej kary, od 4 do 14 dni – 50 % pełnej kary, po wyżej 14 dni – 100 % pełnej kary. Poniższa tabela przedstawia wysokość kar za brak OC w 2019 roku. Procent Opłaty Samochody osobowe Samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy Pozostałe pojazdy…