Rejestracja pojazdów – zmiany w przepisach od 01.01.2020

Od 01.01.2020 zaczęły obowiązywać zmiany do ustawy z dnia 19 lipca  2019  które  wprowadzają kary za brak rejestracji pojazdu pojazdu w ciągu 30 dni od jego nabycia.

Ustawa ta nakłada obowiązek rejestracji ( przerejestrowania) pojazdu sprowadzonego z terytorium Unii Europejskiej w ciągu 30 dni od jego nabycia. Również właściciel pojazdu zarejestrowanego w Polsce jest zobowiązany do zawiadomienia starosty w terminie 30 dni o zbyciu lub nabyciu pojazdu.  

Za niedopełnienie tego obowiązku ustawodawca przewiduje karę pieniężną w wysokości od 200 do 1000 zł. Karę nakładać będzie starosta, a pieniądze trafią do budżetu powiatu.