Ubezpieczenie Turystyczne

ubezpieczenie turystyczne
Ubezpieczenie Turystyczne Poznań

Ubezpieczenie turystyczne Poznań – dlaczego warto je wykupi przed podróżą ?

Ponieważ gdy coś nieprzewidzianego przytrafi  się nam w Polsce, jesteśmy wstanie sobie poradzić. Wezwiemy karetkę pogotowia, pójdziemy do  lekarza, czy też do szpitala na ostry dyżur. Natomiast po za granicami naszego kraju, nie jest już to takie proste. Ogranicza nas przeważnie: bariera językowa, wysokie opłaty za usługi medyczne (koszt akcji ratowniczej w górach po za granicami kraju może wynieść ok 10 000 euro), nieznajomość lokalnego prawa. Tym wszystkim ograniczeniom sprosta  dobrze zawarte ubezpieczenie turystyczne. 

Posiadam kartę EKUZ czy to wystarczy ?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego działa tylko na terenach państw członkowskich Unii Europejskiej. Zakres usług medycznych może różnic się w zależności od kraju. Ponieważ posiadając kartę EKUZ mamy takie samo prawo do ochrony jak obywatel danego kraju, może zdarzyć się, że za niektóre usługi  będziemy musieli zapłacić z własnej kieszeni. Nasza karta na pewno nie obejmuje takich kosztów jak: transport medyczny do kraju, pomoc udzielona w ramach akcji ratunkowej czy poszukiwawczej.

Co zawiera ubezpieczenie podróży ?

Koszty leczenia – to klauzula gwarantująca nam przede wszystkim pokrycie wydatków związanych z szeroko rozumianym leczeniem szpitalnym. Zaliczyć do nich można: leczenie ambulatoryjne, stomatologiczne, szpitalne a także zakup leków i środków opatrunkowych. Przeważnie zawiera również: Koszty transportu do szpitala, przyjazd lekarza

Następstw Nieszczęśliwych Wypadków NNW – świadczenie na wypadek śmierci w skutek nieszczęśliwego wypadku, trwałego inwalidztwa lub trwałego uszczerbku na zdrowiu. Świadczenie wypłacane jest zgodnie z tabelą uszczerbków zawartą w OWU.

Odpowiedzialność Cywilna OC  – to odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobą trzecim w życiu prywatnym. Polega na zniszczeniu lub uszkodzeniu ich mienia albo spowodowaniu uszczerbku na zdrowiu podczas podróżny. 

Ubezpieczenie Bagażu  – wypłata odszkodowania na wypadek utraty lub uszkodzenia bagażu.

Ubezpieczenie Assistance – jest to zbiór  dodatkowych usługi. W ich skład wchodzą między innymi : całodobowa pomoc na infolinii w języku polskim, przyjazd tłumacza do szpitala, transport medyczny do polski, koszty poszukiwania. A także  koszty ratownictwa w górach i na morzu.  

Ubezpieczenie podroży możemy rozszerzyć o dodatkowe klauzule. Najczęściej stosowane to: wyczynowe uprawianie sportów, klauzula alkoholowa, praca fizyczna a także odwołanie biletów lotniczych. Ochronę możemy wykupić za równo indywidualnie jaki i grupowo.