Rejestracja samochodu Poznań

Rejestracja samochodu poznań

Rejestracja samochodu Poznań i okolice

Rejestracja samochodu Poznań i okolice – załatwimy za Ciebie kompleksowo wszystkie formalności związane z zarejestrowaniem pojazdu takie jak:

 • Wydział Komunikacji

  • rejestracja (przerejestrowanie) samochodu oraz innego pojazdu zakupionego w Polsce jaki i sprowadzonego z zagranicy, a także odbiór dokumentów,
  • rejestracja czasowa np. w celu wykonania badania technicznego 
  • rejestracja na tablice czasowe wywozowe (czerwone)
  • adnotacje HAK, GAZ, TAXI, Nauka Jazdy, VAT, PIT, CIT,
  • zgłoszenie sprzedaży, wyrejestrowanie pojazdu a także czasowe wyrejestrowanie pojazdu,
  • indywidualne tablice rejestracyjne,
  • Dokumenty potrzebne do rejestracji auta: 

 • Rejestracja samochodu  w Wydziale Komunikacji w Poznaniu oraz na terenie powiatu poznańskiego. 

 • Urząd Skarbowy

  • Akcyza AKC-US

   • Opłata akcyzy dotyczy samochodów osobowych sprowadzonych po raz pierwszy do Polski, za równo dla aut nowych jak i używanych.  Na samochody dostawcze do 3.5 t należy uzyskać zwolnienie z akcyzy, składając odpowiednie dokumenty w US. 
   • Akcyzę ma obowiązek zapłacić osoba lub firma która po raz pierwszy sprowadziła samochód do Polski.
   • Na złożenie deklaracji AKC-US mam 14 dni od daty sprowadzenia auta do kraju, lecz nie poźniej niż w dniu rejestracji samochodu, natomiast na opłatę podatku mamy 30 dni od daty sprowadzenia auta do Polski. 
   • Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy musimy przedstawić w Wydziale Komunikacji najpóźniej w dniu odbioru stałego dowodu rejestracyjnego.  
   • Stawki podatku akcyzowego zależą od dwóch czynników od wartości auta i od jego pojemności.

 

   • Aktualne stawki podatku akcyzowego wynoszą:

    • 3.1% wartości pojazdu dla samochodu z silnikiem o pojemności do 2000 cm3,
    • 18.6% wartości pojazdu dla auta z silnikiem o pojemności  wyżej 2000 cm3, 
    • 1,55% wartości samochodu dla tzw. miękkich pełnych hybryd -HEV oraz miękkich hybryd MHEV, których pojemność silnika jest mniejsza niż 2000 cm3,
    • 9,3% wartości pojazdu dla hybryd miękkich oraz pełnych o pojemności silnika  większej niż 2000 cm3,
    • pojazdy elektryczne i hybrydy typu plug-in PHEV o pojemności silnika mniejszej niż 2000 cm3 są zwolnione z opłaty akcyzy. 
   • Kary za nie opłacenie akcyzy w terminie 

    • Urząd Skarbowy może nałożyć karę w wysokości do 2200 zł za brak opłaty podatku w terminie, a także za brak złożenia deklaracji  akcyzy w terminie,  
    • Nieopłacenie akcyzy w terminie może skutkować cofnięciem przez Wydział Komunikacji rejestracji samochodu. 
  •  Podatek PCC

   • Podatek od Czynności Cywilnoprawnych zobowiązane są opłacić osoby, lub firmy, które nabyły pojazd w Polsce od osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej – czyli zakupiły pojazd na umowę kupna – sprzedaży. 
   • Osoby lub firmy, które kupiły pojazd od firmy na fakturę VAT lub VAT-marża nie mają obowiązku zapłaty podatku PCC. 
   • Deklarację podatku PCC. należy złożyć w terminie 14 dni od daty zakupu pojazdu. 
   • Stawka podatku PCC

    • Wysokość podatku od czynności cywilnoprawnych wynosi 2% od wartości pojazdu z umowy kupna. 
   • Zwolnienie z podatku PCC

    • Umowa sprzedaży pojazdu którego wartość rynkowa nie przekracza 1000 zł jest zwolniona z opłaty podatku PCC
    • Jeżeli zakupiłeś pojazd po za granicami kraju również nie zapłacisz podatku od czynności cywilno prawnych. 
    • Osoby niepełnosprawne z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – niezależnie od schorzenia lub osoby o lekkim stopniu niepełnosprawności w związku ze schorzeniami narządów ruchu, które nabyły samochód na własne potrzeby. 
   • Kara za niezłożenie deklaracji w terminie 

    • Kara za nieopłacenie podatku PCC w terminie jest dość wysoka i zależy od wysokości płacy minimalnej w danym roku. W 2022 roku wynosiła od 1/10 płacy minimalnej czyli 301 zł aż do 20 krotności płacy minimalnej czyli 60 200 zł. Obowiązek opłaty tego podatku przedawnia się po upływie 5 lat. 
 • Tłumaczenie dokumentów

  • tłumaczymy dokumenty samochodów sprowadzonych z Niemiec, Belgii, Francji, Austrii, Szwecji, USA a także inne. Od 40zł za stronę
 • Ubezpieczenie OC AC 

 • Konkurencyjne ceny już od 100 zł za rejestrację krajową !
 • Możliwość dojazdu do klienta. 

Zapraszam! tel. 533679917