Ubezpieczenia Na Życie

Ubezpieczenia Poznań na życie

Czym są ubezpieczenia na życie ?

Ubezpieczenia na życie zapewniają naszym bliskim bezpieczną i spokojną przyszłość w chwili kiedy nas zabraknie. Środki te mogą być szczególnie przydatne gdy ubezpieczony był jedynym żywicielem rodziny. Ubezpieczenie na życie, może również zapewniać ochronę naszym dzieciom, które wkraczają w dorosłe życie.  

Ubezpieczenia na życie – rodzaje

Ubezpieczenia na życie można podzielić na kilka grup:

 • Ze względu na ilość ubezpieczonych wyróżniamy:
  • indywidualne, grupowe
 • Ze względu na czas trwania:
  • terminowe i bezterminowe
 • Ze względu na przeznaczenie:
  • Ochronne, ochronno- inwestycyjne. ochronno-oszczędnościowe

Ubezpieczenia indywidualne i grupowe

Indywidualne ubezpieczenie na życie dostosowane jest do Twoich potrzeb. Po za standardową ochroną (zgon naturalny) można włączyć takie klauzule jak na przykład:

 • śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
 • trwała niezdolność do pracy,
 • poważne zachorowanie,
 • pobyt w szpitalu czy operacja,
 • poważne inwalidztwo.

Ubezpieczenie to jest jak by skrojone na miarę naszych potrzeb. To klient wybiera ryzyka  oraz sumę ubezpieczenia jaka go interesuje. Wybierać możemy również okres na jaki zawieramy polisę. 

Ubezpieczenie grupowe najczęściej oferują nam zakłady pracy. Jest to ubezpieczenie w którym mamy do wyboru kilka sztywnych wariantów z góry określonym zakresem, sumą ubezpieczenia oraz składką. Nie mamy możliwości zmiany żadnych parametrów. Po zakończeniu pracy w danym nakładzie w zależności od towarzystwa, możemy kontynuować ubezpieczenie indywidualnie.

Ubezpieczenie na życie terminowe i bezterminowe

Terminowe ubezpieczenie zawierane jest na z góry określony termin, na przykład na 1 rok, 5 lat lub 10 lat zależy to do ubezpieczycieli. Zwykle nie dłużej niż do 75 roku życia. po upływie tego czasu środki, które zgromadziliśmy możemy wypłacić.

Polisę bezterminową możemy wykupić  do momentu naszej śmierci. Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie po śmierci  ubezpieczonego. Pieniądze otrzyma osoba uposażona, czyli wskazana  w polisie. Istnieje  możliwość wykupienia dodatkowych pakietów.

Ubezpieczenie ochronne, ochronno- inwestycyjne, ochronno-oszczędnościowe

Ubezpieczenie ochronne – jest to ubezpieczenie na wypadek naszej śmierci,  które chroni finansowo naszych bliskich. Pieniądze, które otrzymają będą mogły posłużyć na zabezpieczenie ich potrzeb, kiedy nas zabraknie.

Polisa ochronno-inwestycyjna jest to połączenie ochrony finansowej zdrowia i życia ubezpieczonego oraz inwestowania środków w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe, które związane są z ryzykiem inwestycyjnym. 

Polisa ochronno-oszczędnościowa. Do tego typu polis należy polisa posagowa, którą możemy wykupić dla dziecka czy innej osoby niepełnoletniej. Opłacając składkę gromadzimy ją na koncie. Nagromadzone środki trafiają do ubezpieczonego w momencie osiągnięcia prze niego 18 lat. 

Ubezpieczenie NNW szkolne

 NNW szkolne zaliczamy do grupy ubezpieczeń ochronnych. Na ogól jest to ubezpieczenie grupowe. Mamy możliwość wyboru kilku wariantów, w zależności od  wysokości składki. Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie jeżeli zdarzenie miało miejsce w skutek nieszczęśliwego wypadku. Przeważnie ochroną objęte są takie zdarzenia jak:

 • Śmierć w skutek NW, zawału serca jak również udaru mózgu.
 • Urazy na skutek NW, określane procentem sumy ubezpieczenia. 
 • Pobyt w szpitalu.
 • Zwrot kosztów wspomagających leczenie takich jak np. kule, wózki inwalidzkie, aparaty słuchowe.
 • Poważne zachorowanie.
 • Ugryzienie przez kleszcza.