Ubezpieczenia Dla Firm

Ubezpieczenia dla Firm Poznań
Ubezpieczenia dla Firm Poznań

Czy warto ? Ubezpieczenia dla firm Poznań

Ubezpieczenia dla firm Poznań pomagają zmniejszyć ryzyko związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Oczywiście nie jesteśmy w stanie ubezpieczyć się od wszystkiego, co może wydarzyć się w firmie. Dlatego prawidłowo zawarta polisa może ograniczyć wyrządzenie szkody kontrahentom, osobom trzecim czy uchronić własny majątek.

Ubezpieczenie majątku dla firm

Ubezpieczenie to może obejmować:

 • budynki i budowle, lokale
 • nakłady adaptacyjne w budynkach,
 • środki obrotowe np. materiały, towary surowce,
 • maszyny i urządzenie własne jak i powierzone, 
 • pozostałe wyposażenie,
 • mienie pracownicze,
 • gotówka.

Ubezpieczenia dla firm sprzętu elektronicznego

Ubezpieczenie to zapewnia ochronę wszelkiego sprzętu elektronicznego, czyli urządzeń, które zawierają podzespoły elektroniczne. Są to na przykład:  komputery, kasy fiskalne, sprzęt elektromedyczny

Odpowiedzialność Cywilna OC firmy

OC firmy chroni przedsiębiorce przed szkodami na osobie lub mieniu wyrządzone osobą trzecim przez niego samego, firmę bądź pracownika.

Możemy wyróżnić następujące OC:

 • odpowiedzialność cywilna deliktowa – to odpowiedzialność za czyn niedozwolony, czyli jesteśmy niewinni ale ciąży na nas odpowiedzialność. Przykład: prowadzimy warsztat samochodowy. Wymienialiśmy klientowi koło. Podczas jazdy próbnej koło odkręciło się i uderzyło w inne auto. Nasz warsztat zobowiązany jest do naprawy wyrządzonej szkody na innym aucie.
 • odpowiedzialność cywilna kontraktowa – to odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. W powyższym przykładzie nienależycie wykonaliśmy usługę i w związku z tym musimy ponieść koszty związane z naprawą koła.

OC zawodowe

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej jest związane  z popełnieniem błędu podczas wykonywania swoich obowiązków. Chroni ono przede wszystkim ubezpieczonego przed utratą środków, jakie musiałby ponieść na naprawę szkody, jak i klienta, któremu gwarantuje wypłatę odszkodowania.  Ustawodawca wskazuje kilkanaście profesji, które muszą posiadać obowiązkowe OC. Są to między innymi: 

 • adwokat,
 • architekt,
 • biuro rachunkowe,
 • biuro usług płatniczych,
 • doradca podatkowy,
 • fizjoterapeuta,
 • księgowy,
 • lekarz,
 • pośrednik nieruchomość,
 • radca prawny,
 • rzeczoznawca majątkowy,
 • zarządca nieruchomości.

Po za obowiązkowym ubezpieczeniem zawodowym, możemy także wykupić OC dobrowolne. Zwłaszcza dla zawodów wymagających specjalizacji, na przykład: OC przewoźnika, spedytora, weterynarza lub farmaceuty.

Ubezpieczenie floty pojazdów

Ubezpieczenie to cieszy się co raz większą popularnością w śród firm,  zwłaszcza transportowych i spedycyjnych. Jest to ubezpieczenie dedykowane przedsiębiorcą, którzy posiadają min 6 pojazdów. Flotę mogą stanowić nie tylko auta osobowe, ale również takie pojazdy jak: przyczepy, motory, ciągniki siodłowe czy pojazdy specjalne. Flotę, po za podstawowym ubezpieczeniem OC, możemy rozszerzyć o takie ubezpieczenia jak na przykład: AC, Asistance, ubezpieczenie szyb czy NNW. Ubezpieczenie flotowe jest wygodniejsze i znacznie korzystniejsze niż ubezpieczanie wszystkich aut w firmie osobno, ponieważ jest inaczej liczone, niż pojedyncza polisa OC. Przy tego typu ubezpieczeniu brana jest pod uwagę przede wszystkim wysokość zebranej składki, minus wypłacone odszkodowanie , a więc szkody mają również wpływ na cenę, ale w innym stopniu, niż w ubezpieczeniu indywidualnym. Dodatkowo możemy obniżyć cenę polisy, dzięki przeniesieniu odpowiedzialności za spowodowane szkody częściowe na pracowników, poprzez wykupienie udziałów w szkodzie spowodowanej przez nich.