Rejestracja samochodu Poznań – z zagranicy

rejestracja samochodu poznań auta gronowa jackowskiego czerwonak

Rejestracja samochodu z zagranicy wygląda podobnie jak rejestracja auta zakupionego w kraju. Z tą różnicą , że potrzebujemy trochę inne dokumenty.

Rejestracja samochodu Poznań  z Unii Europejskiej wymaga następujących dokumentów:                     

  • faktury lub umowy kupna sprzedaży samochodu,

  • zagraniczny dowód rejestracyjny,

  • akcyza za  samochód, którą pomagamy opłacić naszym klientom. W zależności od pojemności samochodu akcyza za auto wynosi : 3.1% wartości dla aut do 2000 cm 3  oraz 18.6% dla aut o pojemności silnika wyższej niż 2000 cm 3. Akcyza za samochód jest liczona od wartości z faktury bądź umowy,

  • aktualne badanie techniczne. W zależności od Wydziału Komunikacji należy wykonać tzw pierwsze badanie techniczne. Albo mieć ważne badanie techniczne wpisane w zagranicznym dowodzie rejestracyjnym. 

Rejestracja pojazdu  z po za Unii Europejskiej wiązać się będzie z przedstawieniem dokumentu odprawy celnej.

 

Jeżeli dowód zakupu czyli faktura lub umowa kupna albo dokumenty odprawy celnej  są w języku obcym należy przetłumaczyć taki dokument na język polski przez tłumacza przysięgłego. Większość dowodów rejestracyjnych pochodzących z Unii Europejskiej nie wymaga tłumaczenia. Nasza firma pomaga w tłumaczeniu takich dokumentów. 

Rejestracja auta z zagranicy, który zakupiliśmy na terenie Polski , wymagać będzie oświadczenia o imporcie.  Dokument taki powinniśmy otrzymać od osoby, która go sprowadziła na teren kraju.  Powinien zawierać informacje że dana osoba bądź firma jest bezpośrednim importerem tego samochodu. Datę kiedy auto zostało sprowadzone na teren Polski. 

Od auta, które kupiliśmy  na umowę kupna – sprzedaży należy odprowadzić podatek od czynności cywilno prawnych PCC3 w wysokości 2% od wartości zakupu. Jeżeli natomiast auto zostało zakupione na fakturę nie mamy takiego obowiązku. 

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, do których zalicza się, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów  mechanicznych. W dniu pierwszej rejestracji w Polsce, samochód musi posiadać ważne ubezpieczenie OC. W przeciwnym razie Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może naliczyć kary za brak ważnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Kara za brak ważnego OC po wyżej 14 dni, w przypadku aut osobowych wynosi 5600 zł, a w przypadku aut ciężarowych jest to kwota aż 8400 zł.

Rejestracja samochodu Poznań tel. 533679917